Krista Thomas

Krista Thomas will be Kyle & Jackie O’s newsreader on KIIS 1065, starting Monday.